FBO – Festival Box Office

FBO – Festival Box Office je internet platforma koja prikuplja bitne podatke i brojke vezane za prikazivanje filmova na filmskim festivalima, sa akcentom na festivalsku prezentaciju evropskih filmova. Kao interaktivna platforma, obezbeđuje kvantitativne podatke o filmskim nastupima na festivalima (broj posetilaca, broj festivalskih projekcija, broj festivala na kojima je film prikazan i ukupan prihod filma).

Festival Box Office će prikupljati informacije o broju posetilaca festivala i ukupnom prihodu filmova koji su učestvovali na filmskim festivalima, sa glavnim akcentom na evropske filmove i festivale. Ove važne informacije pružaju uvid u uspeh filma van regularne bioskopske distribucije. Kao takvi, ovi podaci mogu biti relevantni pokazatelji uspeha za producente, reditelje, festivale, agente prodaje i finansijere…

Detaljan pregled festivalskog nastupa filmova koji FBO nudi može poslužiti kao moćno sredstvo za razvoj distribucije filmova, kao i za pospešivanje filmske proizvodnje. Ovakva baza podataka je od velikog značaja za čitavu filmsku industriju, budući da omogućava detaljnu evaluaciju uspešnosti filmskih ostvarenja na festivalima, reakcija publike, kao i komercijalnog uspeha filmova.

fbo-poster